عباس السحاقی (( الفنان المحبوب الاهوازی )) شمس الاهواز
اهلاً و سهلاً  
قالب وبلاگ
نویسندگان
نظر سنجی
افضل الفنانین ؟

ایمیل : amin_ahvazi67@yahoo.com

صاحب المدونه :    امین لویمی

 www.facebook.com/amin.loveymi


[ شنبه 23 اردیبهشت 1391 ] [ 08:32 ب.ظ ] [ امین لویمی ]
نظرات


[ جمعه 29 فروردین 1393 ] [ 11:41 ب.ظ ] [ امین لویمی ]
[http://www.aparat.com/v/P5v18]

اغنیه : ستوصل

الفنان : عباس السحاقی

کلمات: اسماعیل الظبی

تسجیلات: شباب الاهواز (حمید الساری )

صاحب المدونه : ( امین لویمی )


[ چهارشنبه 13 فروردین 1393 ] [ 08:08 ب.ظ ] [ امین لویمی ]
[http://www.aparat.com/v/lSUQy]

اغنیه : وشافه

الفنان : عباس السحاقی

کلمات: شاکر حاج اسوادی الباوی

تسجیلات: شباب الاهواز (حمید الساری )

صاحب المدونه : ( امین لویمی )


[ یکشنبه 10 فروردین 1393 ] [ 01:48 ب.ظ ] [ امین لویمی ]
[http://www.aparat.com/v/X14jA]

اغنیه : ودی من باب النصیحه

الفنان : عباس السحاقی

کلمات: علی حمید الحزباوی

تسجیلات: شباب الاهواز (حمید الساری )

صاحب المدونه : ( امین لویمی )


[ یکشنبه 10 فروردین 1393 ] [ 01:46 ب.ظ ] [ امین لویمی ]
[http://www.aparat.com/v/6JqCZ]

اغنیه : گلبک تعرف حالی

الفنان : عباس السحاقی

کلمات: جواد قاسم البوغبیش

تسجیلات: شباب الاهواز (حمید الساری )

صاحب المدونه : ( امین لویمی )

 


[ شنبه 10 اسفند 1392 ] [ 05:38 ب.ظ ] [ امین لویمی ]
[http://www.aparat.com/v/8sLtv]

اغنیه : سافرت

الفنان : عباس السحاقی

تسجیلات: شباب الاهواز (حمید الساری )

صاحب المدونه : ( امین لویمی )


[ شنبه 10 اسفند 1392 ] [ 05:35 ب.ظ ] [ امین لویمی ]
 
[http://www.aparat.com/v/WNUFj]

اغنیه : دیرة قرب

الفنان : عباس السحاقی

کلمات: شاکر حاج اسوادی الباوی

تسجیلات: شباب الاهواز (حمید الساری )

صاحب المدونه : ( امین لویمی )


[ سه شنبه 6 اسفند 1392 ] [ 05:05 ب.ظ ] [ امین لویمی ]
[http://www.aparat.com/v/zSGlt]

اغنیه : شیطان

الفنان : عباس السحاقی

کلمات: علی حمید الحزباوی

تسجیلات: شباب الاهواز (حمید الساری )

صاحب المدونه : ( امین لویمی )


[ سه شنبه 6 اسفند 1392 ] [ 04:56 ب.ظ ] [ امین لویمی ]

[http://www.aparat.com/v/l4Ltq]

اغنیه : شدت ورد

الفنان : عباس السحاقی

کلمات: شیخ عبد {ابوطاهر}المجدماوی

تسجیلات: شباب الاهواز (حمید الساری )

صاحب المدونه : ( امین لویمی )

 

 


[ دوشنبه 11 آذر 1392 ] [ 02:05 ب.ظ ] [ امین لویمی ]

[http://www.aparat.com/v/Vr6zj]

اغنیه : بطور موعود

الفنان : عباس السحاقی

کلمات: عبود السلامی

تسجیلات: شباب الاهواز (حمید الساری )

صاحب المدونه : ( امین لویمی )


[ دوشنبه 11 آذر 1392 ] [ 01:50 ب.ظ ] [ امین لویمی ]

[http://www.aparat.com/v/nWi68]

اغنیه :  محنه

الفنان : عباس السحاقی

کلمات: ملا ناهی الطرفی

تسجیلات: شباب الاهواز (حمید الساری )

صاحب المدونه : ( امین لویمی )


[ شنبه 9 آذر 1392 ] [ 02:50 ب.ظ ] [ امین لویمی ]

[http://www.aparat.com/v/D3tEq]

اغنیه :  احبابی

الفنان : عباس السحاقی

کلمات: صادق الناصری

تسجیلات: شباب الاهواز (حمید الساری )

صاحب المدونه : ( امین لویمی )


[ شنبه 9 آذر 1392 ] [ 02:40 ب.ظ ] [ امین لویمی ]

 


[ شنبه 9 آذر 1392 ] [ 03:42 ق.ظ ] [ امین لویمی ]

[http://www.aparat.com/v/hI0ZF]

الرادود الحسینی: عباس السحاقی

تسجیلات شباب الاهواز: حمید الساری

صاحب المدونه : امـــین لــویمی

 


[ دوشنبه 13 آبان 1392 ] [ 12:58 ب.ظ ] [ امین لویمی ]

[http://www.aparat.com/v/ZtVK1]

الرادود الحسینی: عباس السحاقی

تسجیلات شباب الاهواز: حمید الساری

صاحب المدونه : امـــین لــویمی

 


[ یکشنبه 12 آبان 1392 ] [ 08:26 ب.ظ ] [ امین لویمی ]

[http://www.aparat.com/v/US7Bo]

 

اغنیه :  خیلای

الفنان : عباس السحاقی

کلمات: المرحوم حبیب العموری

تسجیلات: شباب الاهواز (حمید الساری )

صاحب المدونه : ( امین لویمی )


[ چهارشنبه 20 شهریور 1392 ] [ 05:22 ب.ظ ] [ امین لویمی ]

[http://www.aparat.com/v/iVUdv]

 

اغنیه :  لابس غناع

الفنان : عباس السحاقی

کلمات:  علی ابوشروق الطرفی

تسجیلات: شباب الاهواز (حمید الساری )

صاحب المدونه : ( امین لویمی )


[ پنجشنبه 7 شهریور 1392 ] [ 04:26 ب.ظ ] [ امین لویمی ]

[http://www.aparat.com/v/WQGbi]

 

اغنیه :  مادرینه وین سرنه

الفنان : عباس السحاقی

کلمات:  مصطفی حبیب العموری

تسجیلات: شباب الاهواز (حمید الساری )

صاحب المدونه : ( امین لویمی )


[ پنجشنبه 7 شهریور 1392 ] [ 03:46 ب.ظ ] [ امین لویمی ]

[http://www.aparat.com/v/d2i8M]

 

اغنیه :  شظن یا ساحه الوکت

الفنان : عباس السحاقی

کلمات:  علی حمید الحزباوی

تسجیلات: شباب الاهواز (حمید الساری )

صاحب المدونه : ( امین لویمی )


[ چهارشنبه 6 شهریور 1392 ] [ 02:47 ب.ظ ] [ امین لویمی ]

[http://www.aparat.com/v/ncF94]

اغنیه : حزاینی

الفنان : عباس السحاقی

کلمات:  ناصر یبر الزرگانی

تسجیلات: شباب الاهواز (حمید الساری )

صاحب المدونه : ( امین لویمی )


[ سه شنبه 5 شهریور 1392 ] [ 05:57 ب.ظ ] [ امین لویمی ]

[http://www.aparat.com/v/sh6OX]

اغنیه : ولابیل

الفنان : عباس السحاقی

کلمات : کامل مهدی الزنبوری

تسجیلات : شباب الاهواز حمید الساری

صاحب مدونه : امین لویمی


[ شنبه 2 شهریور 1392 ] [ 11:15 ب.ظ ] [ امین لویمی ]

 و أیضاً نتشکر جزیل الشکر من أخینا العزیز ولید العسکر


[ شنبه 22 تیر 1392 ] [ 01:44 ق.ظ ] [ امین لویمی ]

[http://www.aparat.com/v/0n1zW]

اغنیه : کعبت الحب

الفنان : عباس السحاقی

کلمات: قاسم ابو میلاد النیسی

تسجیلات: شباب الاهواز (حمید الساری )

صاحب المدونه : ( امین لویمی )


[ دوشنبه 17 تیر 1392 ] [ 03:31 ب.ظ ] [ امین لویمی ]

صوره من الفنان المحبوب الاهوازی {عبــــاس الـــسحاقی} مع صاحب التسجیلات شباب الاهواز {حمیـــد الســـاری}

 

  


[ جمعه 24 خرداد 1392 ] [ 11:01 ق.ظ ] [ امین لویمی ]

[http://www.aparat.com/v/fz4yp]

اغنیه : ونهار

الفنان : عباس السحاقی

کلمات:  کریم زعلان البالدی

تسجیلات: شباب الاهواز ( حمید الساری )

صاحب المدونه : ( امین لویمی )


[ چهارشنبه 22 خرداد 1392 ] [ 04:02 ب.ظ ] [ امین لویمی ]

[http://www.aparat.com/v/xN2uI]

اغنیه :  ونامن

الفنان : عباس السحاقی

کلمات:  کریم زعلان البالدی

تسجیلات: شباب الاهواز ( حمید الساری )

صاحب المدونه : ( امین لویمی )


[ سه شنبه 21 خرداد 1392 ] [ 12:38 ب.ظ ] [ امین لویمی ]

[http://www.aparat.com/v/xvHZE]

اغنیه :  شملهه

الفنان : عباس السحاقی

کلمات:  المرحوم یونس خلف الخصرجی

تسجیلات: شباب الاهواز (حمید الساری )

صاحب المدونه : ( امین لویمی )


[ سه شنبه 21 خرداد 1392 ] [ 01:34 ق.ظ ] [ امین لویمی ]

[http://www.aparat.com/v/kx6IE]

اغنیه : وداعی

الفنان : عباس السحاقی

کلمات: شاکر حاج اسوادی الباوی

تسجیلات: شباب الاهواز (حمید الساری )

صاحب المدونه : ( امین لویمی )


[ سه شنبه 7 خرداد 1392 ] [ 12:21 ب.ظ ] [ امین لویمی ]

[http://www.aparat.com/v/VkqYi]

اغنیه : یا زمن

الفنان : عباس السحاقی

کلمات: عباس السحاقی

تسجیلات: شباب الاهواز (حمید الساری )

صاحب المدونه : ( امین لویمی )


[ یکشنبه 22 اردیبهشت 1392 ] [ 12:22 ب.ظ ] [ امین لویمی ]

[http://www.aparat.com/v/s8l4z]

اغنیه : ادریس

الفنان : عباس السحاقی

کلمات:  عباس السحاقی

تسجیلات: شباب الاهواز (حمید الساری )

صاحب المدونه : ( امین لویمی )


[ چهارشنبه 18 اردیبهشت 1392 ] [ 04:12 ب.ظ ] [ امین لویمی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

تعداد کل صفحات : 3 :: 1 2 3

درباره وبلاگ


آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

  • قیمت گوشی
  • جدی
  • ضایعات