تبلیغات
موقع الفنان المحبوب عباس السحاقی

موقع الفنان المحبوب عباس السحاقی
موقع شمس الاهواز 
مقطع:          تمنیتــــــک
******************************
الحان و غـــــناء:    عــــــباس الســــــحاقی 
کلـــــــــــــــمات:   المرحوم کریم الخنفری
توزیع الموسیقی:  محمدتقی الـــــــــزبیدی
عــــازف الکــمان:  جــــــــمال عســــــــاکره
عـــــازف العـــود:   عــــدنان ابــــواحــــــــمد
عازف البرکاشن:   ابـــوشفیـــــق البـــــــاوی


هندسه الصوت: تسجیلات شباب الاهواز { حمید الساری }
اشــراف و عام :   مــوقع شمــس الاهواز{ امــین لویمی }[ شنبه 11 اردیبهشت 1395 ] [ 12:31 ب.ظ ] [ امین لویمی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

شمس الاهواز


إحصائیات
زیارات الیوم :
مجموع زیارات :

  • قیمت گوشی
  • جدی
  • ضایعات